Vårt ledord från Bibeln har varit hela tiden från Jakobs brev 1:27

Att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fader.Vårt ledord från Bibeln har varit hela tiden från Jakobs brev 1:27

Att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av

världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fader.