Undervisning 

Jag erbjuder:

-Kvinnofrukostar med det ämne du känner är viktigt, jag bjuder gärna på mig själv.

-undervisning om kärlek, sex och relationer till unga enligt Bibliska principer.

-Äktenskaphelger med tid att ladda kärlekstanken i ord och handling.

-Erbjuder äktenskapsbesiktning med efterföljande samtal.

-Vi ska ha roligt tillsammans och investera i våra viktigaste relationer.

Nov 28, 2015


Episod 01:

Ovillkorlig kärlek


Vi diskuterar om "Ovilkorig kärlek" för att maximera ditt livs möjligheter

Nov 28, 2015


Episod 02:

Den dyrbara skatten


Vi diskuterar om " Den dyrbara skatten" för att maximera ditt livs möjligheter

Nov 29, 2015


Episod 03:

Mentorskap, lärjungaskap


Vi diskuterar om "Mentorskap & lärjungaskap" för att maximera ditt livs möjligheter

Feb 01, 2021


Episod 04:

Jag har kommit för att ge liv


Vi diskuterar om "Hur Gud har kommit för att ge liv" för att maximera ditt livs möjligheter

Dec 02, 2015


Episod 05:

Att höra Guds röst


Vi diskuterar om "Att höra Guds röst" för att maximera ditt livs möjligheter

Mars 18, 2021


Episod 06:

Gud visar oss sin kärlek vid påsken


Vi diskuterar om "Hur Gud visar oss kärlek vid påsken" för att maximera ditt livs möjligheter

Aug 19, 2021


Episod 07:

Början på min resa


Vi diskuterar om " Början på min resa" för att maximera ditt livs möjligheter